top of page

De Vloot vzw promoot de recreatie op de Belgische Waterwegen en watersport in het algemeen, verhuurt ligplaatsen voor pleziervaartuigen en kan instaan voor het organiseren van allerhanden nautische activiteiten.

Alsook bevorderen we de draadloze communicatie voor het gebruik van marifoon, AIS en radar aan boord.

We willen dit aanbod verruimen om je verder te verdiepen in  het radioamateurisme; de wereld aan je vingertoppen.

De Vloot vzw is lid van een internationale organisatie :

Inland Waterways International.

IWI brengt mensen en organisaties samen die het behoud, gebruik, de ontwikkeling en het juiste beheer van binnenwateren wereldwijd ondersteunen. Het doel is om het publiek bewust te maken van de voordelen van het gebruik van waterwegen voor een breed scala aan activiteiten, van vervoer over de binnenwateren tot cruisen, jaagpaden en ander recreatief gebruik, en om de architectonische en landschappelijke waarden ervan als erfgoed te waarderen. Het bevordert ook, waar nodig, het herstel van waterwegen die verlaten zijn geworden.

https://inlandwaterwaysinternational.org/

De Vloot vzw

Werf , Postbus 9

9300 AALST

BTW : BE0471785234

Bank : BE17 7512 0920 7721

Tel. : 0475/23 33 80

Voorzitter :

Roger De Witte

Tel. : 0475/23 33 80

E-mail : de.vloot.yachting@gmail.com

Secretariaat :

Monique Delcourt

Tel. : 0496/98 61 20

E-mail : monique.delcourt@telenet.be 

Havenmeesters :

Staf Adams

Tel. : 0479/62 75 32

E-mail : havenmeester.coloma@outlook.be

Karl D'Hauwere

Tel. : 0495/50 48 80

E-mail : dauk@outlook.be

 

bottom of page